TAKE AIR

רעיון ההקדמה והפיתוח של הסיגריה האלקטרונית טייק אייר נולד בעקבות מאמצים עילאיים להיגמל מההרגל המגונה של עישון על כל צורתיו.

מידע

טלפון אימייל BIZ@TAKEAIR.CO.IL
פקס 02-5378142 אתר WWW.TAKEAIR.CO.IL

BeaverGlobal עיצוב ובניית האתר ביבר גלובל